TERMENI ȘI CONDIȚII CASSA.RO

I. PREAMBULUL

Site-ul www.cassa.ro este proprietatea societății CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L, denumită în continuare ”CASSA”, cu sediul social in București, Sector 2, Cal. Moșilor, nr. 158, parter, modul P193, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10442/2019, cod fiscal 41497978, reprezentată legal prin Dl. Fugaru Dumitru Cornel și Dl. Teodoroiu Daniel, în calitate de administratori.

Accesarea acestui site, descărcarea aplicației și achiziționarea produselor  implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document, astfel că se recomandă citirea completă a documentului.

Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței ”Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei contractuale propuse de CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Bifarea căsuței reprezintă o confirmare a acordului de voință, echivalent cu o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

II. DEFINIȚII

Aplicația - Reprezintă aplicațiile informatice dezvoltate de CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L și aflate în proprietatea intelectuală a acestuia, după cum sunt acestea identificate în lista de produse CASSA, de la adresa web www.cassa.ro

Serviciu - Reprezintă serviciile puse la dispoziție de CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. prin intermediul site-ului www.cassa.ro, în special cele de acces la aplicații de facturare, gestionare și administrare de documente financiar-contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Utilizator - Reprezintă orice persoană juridică ce deține un contract de abonament valabil;

Client – Reprezintă persoana juridică/fizică care are încheiat un contract de prestări servicii cu utilizatorul prin care utilizatorul prestează un serviciu;

Comandă - Reprezintă comanda de achiziționare a unuia sau a mai multor servicii afișate în site-ul www.cassa.ro, realizată de un client care îşi dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Ticket - Reprezintă documentul electronic transmis prin e-mail de către Utilizator către CASSA, conținând descrierea și calificarea unui incident;

BUG - Reprezintă incidentul care se manifestă prin apariția unei diferențe între funcționarea reală a Aplicației și funcționarea descrisă în versiunea curentă a specificațiilor Aplicației;

Suport - Reprezintă intervenția făcută de către CASSA și reprezentații acestuia în teritoriu, fără ca aceasta să implice modificarea codului sursă al Aplicației;

Mentenanța - Reprezintă intervenția făcută de către CASSA, ce implică modificarea codului sursa al Aplicației

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului îl constituie permiterea accesului de către CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L în favoarea Utilizatorului în aplicație pentru a beneficia de servicii de facturare, gestionare, stocare și administrare de documente financiar-contabile și resurse umane, sincronizarea datelor din contul de client, comunicarea între Utilizator și Client prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

3.2. Prezentul Acord este aplicabil tuturor comenzilor și a conturilor realizate prin intermediul www.cassa.ro. Orice comandă și deschidere a contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii.

3.3. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii in orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.cassa.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

3.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații iOS, Android și web browser.

IV. DOCUMENTE CONTRACTUALE

4.1. Prin înregistrarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.cassa.ro, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

4.2. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

a) Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor personale de autentificare și facturare) și condițiile sale specifice;

b) Termeni și condiții;

4.3. Contractul se consideră încheiat între părți și intră în vigoare în momentul confirmării Comenzii de către CASSA, comanda neconfirmată neavând valoarea unui Contract.

4.4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către CASSA pe Site vor sta la baza contractului.

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată, începând de la data confirmării comenzii, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

5.2. În cazul în care Clientul nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

VI. FACTURARE ȘI PLATA

6.1. Facturarea serviciilor agreate în contract se va face lunar, pentru luna în curs. Facturile noastre nu includ TVA în acest moment, dar acesta se va adăuga la costul lunar în momentul în care CASSA devine plătitor de TVA.

6.2. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. va trimite facturile regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

6.3 Plata se va efectua prin transfer bancar, în contul RO69INGB0000999909378890, deschis la ING Bank – Sucursala București Centrală.

6.4 În cazul în care Clientul întârzie cu mai mult de 20 de zile de la data emiterii facturii fiscale, acesta va plăti CASSA penalități de 0.5%/zi din valoarea facturată, datorată și neachitată la termen.

6.5. Administratorii, își asumă să plătească personal orice factură în legătură cu serviciile facturate în cazul persoana juridică intră în lichidare sau în faliment înainte de a acoperi debitul restant față de CASSA.

6.6. În timpul derulării contractului, vor putea interveni schimbări de preț asupra serviciilor furnizate. Vă vom anunța asupra oricărei modificări a planului dvs. de plată cu minim 15 zile înainte de ziua facturării.

6.7. În cazul în care facturile nu sunt plătite timp de 60 zile, vom suspenda accesul dumneavoastră la cont imediat, cu excepția cazului în care un acord alternativ a fost convenit în scris cu dvs.

6.8. Eventualele plăți pe care le suportăm în numele dvs. și cheltuielile efectuate în timpul desfășurării activității noastre pentru dvs. vor fi adăugate la facturile noastre, după caz, și pot necesita o plată separată.

6.9. Nu se percep rambursări pentru facturile deja facturate și plătite.

6.10. Dacă considerați că o factură nu este calculată corect, trebuie să ne anunțați în scris, în termen de 5 de zile de la primire, în lipsa notificării,  se va considera că ați acceptat factura astfel cum a fost întocmită.

VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1.1. CASSA are obligația să:

 1. permită accesul la aplicația CASSA pentru crearea, încărcarea, facilitarea comunicării dintre utilizatori și clienții acestora.
 2. să ofere asistență tehnică de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru probleme legate de aplicație sau pentru lămuriri cu privire la utilizarea aplicației. CASSA nu oferă asistență financiar-contabilă sau legală și nu va fi ținută răspunzătoare pentru aceste aspecte.
 3. să facă backup zilnic al datelor
 4. să faciliteze conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 5. să asigure sincronizarea datelor între utilizatori și clienții acestora. Aplicația CASSA nu funcționează în varianta offline.
 6. să ofere un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicației CASSA.
 7. să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal puse la dispoziție;

 

7.1.2. CASSA are dreptul să:

 1. să restricționeze activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care CASSA primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
 2. să monitorizeze, să vizualizeze documentele și bazele de date ale Clientului.
 3. să colecteze date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.
 4. să cesioneze și/sau subcontracteze unei terțe părți serviciile ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.
 5. de a exclude din Site și de a ignora comentarii sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. CASSA are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

7.2 Clientul se obligă:

 1. să răspundă pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane;
 2. să folosească serviciile CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară;
 3. să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem;
 4. să poarte întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.
 5. să nu divulge datele de identificare a contului, în special parola către terțe persoane, orice asemenea divulgare fiind făcută pe propria responsabilitate.
 6. să verifice toate caracteristicile serviciile și de a lămuri cu CASSA, prealabil înregistrării unei Comenzi, orice neclarități cu privire la servicii.
 7. să achite contravaloarea serviciilor comandate.

VIII. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII CASSA

8.1. CASSA nu poate fi ținut responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau clienții săi sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către CASSA a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare.

8.2. CASSA nu garantează că aplicația, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de la notification@cassa.live sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Clientul folosește aplicația pe riscul propriu, CASSA fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea aplicației sau ca urmare a utilizării informațiilor din aplicație.

8.3. CASSA face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din aplicație. Cu toate acestea, uneori pot apărea mici inadvertențe.

IX. COMUNICĂRI ELECTRONICE

9.1. Dacă nu ne notificați opoziția dumneavoastră, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail/nr. telefon pentru a comunica cu dvs. Și între clienți și utilizatori comunicarea se va face în acest fel.

9.2. Comunicările pe Internet sunt capabile de corupția datelor și, prin urmare, nu acceptăm nicio responsabilitate pentru modificările aduse acestor comunicări după expedierea lor.

9.3. Este responsabilitatea destinatarului să efectueze o verificare antivirus asupra atașamentelor primite.

9.4. În cazul comunicării electronice, există riscul de a nu primi, de a întârzia, de a induce în eroare sau de a fi interceptate documentele de către terți. Folosim software de scanare a virușilor pentru a reduce riscul ca virușii și obiectele similare dăunătoare să fie transmise prin e-mailuri sau dispozitive de stocare electronice. Cu toate acestea, comunicarea electronică nu este în totalitate sigură și nu putem fi responsabili pentru daunele sau pierderile cauzate de viruși sau coduri dăunătoare și pentru comunicațiile care sunt corupte sau modificate după expediere. Nici nu putem accepta nicio răspundere pentru probleme sau erori accidentale legate de acest mijloc de comunicare, în special în ceea ce privește materialele sensibile din punct de vedere comercial.

9.5. Nu vom fi responsabili dacă astfel de pierderi, penalități, suprataxări, dobânzi sau obligații fiscale suplimentare se datorează funcționării în mod defectuos a aplicației sau care exced controlului nostru rezonabil.

9.6. Deși anumite documente pot să vă aparțină în mod legal, cu excepția cazului în care ne spuneți că nu, intenționăm să distrugem corespondența și alte documente pe care le depozităm care au o vechime de peste șapte ani, altele decât documentele pe care le considerăm de o importanță continuă. Dacă aveți nevoie de păstrarea oricărui document, trebuie să ne notificați acest lucru în scris.

X. ÎNREGISTRARE, PAROLE ȘI RESPONSABILITĂȚI

10.1. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul aplicației este permis doar Utilizatorilor ce au optat pentru abonamentul lunar.

10.2. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.cassa.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare. În plus, vom solicita despăgubiri pentru orice reclamație (inclusiv orice cerere de neglijență) care rezultă din orice dezvăluire neautorizată de către dvs. sau de către orice persoană pentru care sunteți responsabili.

10.3. Dacă vom lua cunoștință de o dispută între utilizatori și clienții săi, trebuie menționat că clientul nostru este utilizatorul și nu am furniza informații sau servicii unei părți fără a-și exprima permisiunea.

XI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Încălcarea termenilor și condițiilor conduce la încetarea imediată a tuturor relațiilor dintre părțile contractante și la ștergerea contului persoanei care se face responsabilă de încălcare, îndreptățind CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. să procedeze la toate mijloacele legale avute la dispoziție pentru recuperarea prejudiciului astfel creat.

11.2. Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile întreprinse pe aplicația CASSA și pe site-ul www.cassa.ro. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale electronice sau de orice altă natură produse site-ului, aplicației, imaginii CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L.

11.3. CASSA stochează informația pusă la dispoziție de părți în Cloud. Acesta va fi furnizat de o terță parte („Furnizorul de cloud”). Partea terță a semnat un acord de confidențialitate cu CASSA pentru a asigura respectarea clauzelor relevante în condițiile standard ale activității firmei, raportat la confidențialitate, comunicarea pe Internet, Legea privind protecția datelor.

11.4.  Serviciul furnizat de Furnizorul de cloud va fi o facilitate discretă găzduită pe web. CASSA nu poate fi făcută responsabilă pentru întreruperea serviciilor furnizate de Furnizorul Cloud. Cu toate acestea, vom lua legătura cu ei pentru a ajuta la asigurarea reluării serviciului normal cât mai curând posibil.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 1553 Noul Cod Civil, în cazul în care:

- una din părți îşi încalcă oricare dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată în prealabil, printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract;

- prin neplata prețului Contractului și/sau a cheltuielilor de către Client pe o perioadă mai mare de 60 de zile de la scadență. Contractul va înceta de plin drept, fără necesitatea efectuării vreunei notificări sau îndeplinirea altei condiții prealabile;

12.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. Contractul va înceta să mai producă efecte între părți în momentul expirării termenului de preaviz, fără nici o altă formalitate sau intervenție a unei instanțe judecătorești.

12.3. Rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

12.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

12.5. Prezentul contract poate înceta în orice moment, prin acordul scris al părților.

XIII. CONFIDENȚIALITATE

13.1. Pe durata perioadei contractului de colaborare, precum și ulterior încetării acestei colaborări, părțile nu vor utiliza sau folosi nici un fel de informații confidențiale timp de 10 ani.

13.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți să:

- facă cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara celor implicate în îndeplinirea contractului;

- utilizeze informațiile și documentele obținute în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;

13.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

13.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

XIV. FORTA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

14.1. Niciuna  dintre  părțile  contractante  nu  răspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/și  de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau de un caz fortuit, așa cum sunt definite de lege.

14.2. Partea care invoca forța majoră/cazul fortuit este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

15.1. În cazul în care eventualele neînțelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părțile au convenit săse adreseze mediatorilor sau instanțelor judecătorești competente de pe raza Curții de Apel București.

XVI. CLAUZE FINALE

16.1. Părțile declară că aceste clauze ale prezentului contract sunt acceptate mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

16.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

16.3. Orice modificare cu privire la datele de contact ( telefon sau e-mail), adresa sau cont bancar, se vor face în termen de 48 de ore de la producerea modificării.

16.4 Nulitatea unei clauze a prezentului contract nu afectează validarea celorlalte clauze ale contractului.

16.5 Prezentul contract a fost încheiat și se execută cu respectarea prevederilor legislației române în vigoare.