Termeni si Conditii, Politica de Confidentialitate si GDPR

I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Cal. Mosilor, nr. 158, parter, modul P193, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10442/2019, cod fiscal 41497978, reprezentata legal prin Dl. Fugaru Dumitru Cornel si Dl. Teodoroiu Daniel – Administrator  in calitate de Prestator, pe de o parte,
Si,
Clientul, cu datele de identificare din platforma www.cassa.ro, pe de alta parte,

Au agreat urmatoarele:

Acest document reprezinta contractul propus de S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. Acesta trebuie acceptat inainte de comandarea oricarui serviciu de pe site-ul www.cassa.ro. 

II. DEFINITII

APLICATII     Reprezinta aplicatiile informatice dezvoltate de CASSA si aflate in proprietatea intelectuala a acestuia, dupa cum sunt acestea identificate in lista de produse CASSA, de la adresa web www.cassa.ro
SERVICIU      Reprezinta serviciile puse la dispozitie de S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. prin intermediul site-ului www.cassa.ro, in special cele de acces la aplicatii de facturare, gestionare si administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistenta pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
UTILIZATOR  Reprezinta orice persoana fizica, juridica sau persoana fizica autorizata ce detine un contract de abonament valabil;
COMANDA   Reprezinta comanda de achizitionare a unuia sau mai multor servicii afisate in site-ul www.cassa.ro, realizata de un client care isi doreste sa beneficieze de acel/acele servicii.
TICKET  	Reprezinta documentul electronic transmis prin email de catre Utilizator catre CASSA, continand descrierea si calificarea unui incident;
BUG  	Reprezinta incidentul care se manifesta prin aparitia unei diferente intre functionarea reala a Aplicatiei si functionarea descrisa in versiunea curenta a specificatiilor Aplicatiei;
SUPORT	Reprezinta interventia facuta de catre CASSA si reprezentatii acestuia in teritoriu, fara ca aceasta sa implice modificarea codului sursa al Aplicatiei;
MENTENANTA Reprezinta interventia facuta de catre CASSA, ce implica modificarea codului sursa al Aplicatiei

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Clientului, de servicii de acces la aplicatii de facturare, gestionare si administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistenta pentru aceste servicii, back-up de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
3.2. Prezentul Acord este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul www.cassa.ro. Orice comanda si deschidere a contului implica acceptarea de catre Client a tuturor acestor conditii de prestari servicii.
3.3. S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentele conditii de prestari servicii in orice moment. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea in vigoare pe www.cassa.ro la momentul la care s-a plasat comanda de catre client.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1 Prezentul contract este incheiat pe o perioada nedeterminata, incepand de la data plasarii comenzii sau data crearii contului, iar obligatiile partilor intra in vigoare de la aceasta data.
4.2 S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. ofera oricarui Client posibilitatea de a testa gratuit programul Cassa pe o perioada de 30 de zile. Dupa expirarea acestei perioade, Clientul poate sa opteze pentru un abonament lunar. In cazul in care nu mai doreste continuarea serviciilor, accesul va fi intrerupt definitiv, iar datele sale vor fi sterse in mod automat in termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere stergerea imediata a datelor incarcate, iar acest lucru se va realiza in maxim 2 zile lucratoare.

V. FACTURARE SI PLATA

5.1 Facturarea serviciilor agreate in contract se va face lunar.
5.2 S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. va trimite facturile regulate in conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.
5.3 Plata se va efectua prin transfer bancar, in contul RO69INGB0000999909378890, deschis la ING Bank – Sucursala Bucuresti Centrala.
5.4 In cazul in care Clientul intarzie cu mai mult de 20 de zile de la data emiterii facturii fiscale, acesta va plati Prestatorului penalitati de 0.5%/zi din valoarea facturata, datorata si neachitata la termen.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 Obligatiile Prestatorului sunt urmatoarele:
a) sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) sa raspunda de autenticitatea si legalitatea documentelor intocmite;
c) sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal puse la dispozitie;

6.2 Clientul se obliga:

a) sa raspunda pentru intreg continutul existent in contul sau sau pentru orice incalcare a legii sau a drepturilor unei terte persoane;
b) sa foloseasca serviciile CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. in deplina legalitate si cunoscand dispozitiile legale in vigoare cu privire la activitatea pe care o desfasoara;
c) sa respecte in totalitate prevederile legate de drepturile de autor si protectia datelor cu caracter personal in ceea ce priveste datele introduse in sistem;

VII. INREGISTRARE, PAROLE SI RESPONSABILITATI

7.1 Accesul Clientului la anumite functionalitati din cadrul site-ului este permis doar Utilizatorilor ce doresc sa testeze gratuit aplicatia sau Clientilor ce au optat pentru abonamentul lunar.
7.2 Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.cassa.ro sau accesul altor persoane in afara celor neautorizate la un cont gazduit de noi reprezinta infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic si va fi sanctionata conform legislatiei romane in vigoare.

VIII. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1 Incalcarea termenilor si conditiilor conduce la incetarea imediata a tuturor relatiilor dintre partile contractante si la stergerea contului persoanei care se face responsabila de incalcare, indreptatind S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. sa procedeze la toate mijloacele legale avute la dispozitie pentru recuperarea prejudiciului astfel creat.
8.2 Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile intreprinse pe cassa.ro. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice, sau de orice alta natura produse site-urilor, continutului, serviciilor, imaginii S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L.
8.3 S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. nu poate fi trasa la raspundere pentru pierderi, deprecieri sau pentru cheltuieli directe sau indirecte, datorate oricarei greseli sau intarzieri in implementarea obligatiilor sau oricarui eveniment sau circumstante aflate in afara controlului S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L. incluzand, dar nelimitandu-se la cazuri de forta majora sau caz fortuit, intreruperi de curent electric, defectiuni ale echipamentelor sau alte situatii asemanatoare.
8.4 S.C. CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic Termenii si Conditiile de utilizare a site-urilor pentru a reflecta orice modificari ale modului si conditiilor de functionare sau orice modificari ale cerintelor legale. Acordul este opozabil Clientilor de la momentul afisarii pe site. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe site versiunea modificata a Acordului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Contract.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in conformitate cu dispozitiile art. 1553 Noul Cod Civil, in cazul in care:
- una din parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata in prealabil, printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract;
- prin neplata pretului Contractului si/sau a cheltuielilor de catre Client pe o perioada mai mare de 30 de zile de la scadenta. Contractul va inceta de plin drept, fara necesitatea efectuarii vreunei notificari sau indeplinirea altei conditii prealabile;
9.2 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. Contractul va inceta sa mai produca efecte intre parti in momentul expirarii termenului de preaviz, fara nici o alta formalitate sau interventie a unei instante judecatoresti.
9.3 Rezolutiunea/rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
9.4 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
9.5 Prezentul contract poate inceta in orice moment, prin acordul scris al partilor.

X. CONFIDENTIALITATE

10.1 Pe durata perioadei contractului de colaborare, precum si ulterior incetarii acestei colaborari, partile nu vor utiliza sau folosi nici un fel de informatii confidentiale.
10.2 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilate parti sa:
- faca cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara celor implicate in indeplinirea contractului;
- utilizeze informatiile si documentele obtinute in alt scop decat acela de a-si indeplinii obligatiile contractuale;
10.3 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
10.4 O parte contractanta va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

XI. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Respectarea legislatiei protectiei datelor cu caracter personal.
11.1 (1) Ambele parti vor respecta obligatiile ce le incumba in temeiul oricarei legislatii relevante in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si orice instructiuni, politici si coduri de conduita comunicate de Operator. Ambele parti se obliga sa colaboreze activ pentru a permite indeplinirea formalitatilor declarative care incumba partilor si, daca este necesar, obtinerea autorizarilor emise de autoritatile competente.
11.1 (2) Ambele parti se vor abtine de la orice actiune care ar putea avea un efect advers asupra respectarii de catre cealalta parte a legislatiei aplicabile in materia protectiei datelor personale (in continuare, „Legea Aplicabila”).
11.1 (3) In plus fata de Legea Aplicabila, ambele parti au luat cunostinta despre prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor nr. 2016-679 care se aplica la (i) datele personale ale oricarui resortisant UE si (ii) oricarui furnizor de servicii care presteaza serviciul in interiorul UE.
11.2 Procesarea datelor de catre Prestator
11.2 (1) Datele cu caracter personal divulgate de catre Operator, precum si acelea colectate sau produse in decursul prestarii serviciilor, nu vor face obiectul niciunei operatiuni de integrare intr-un fisier de date, indiferent de natura operatiunii de procesare, cu exceptia celor prevazute de prezentul Contract.

XII. DATE COLECTATE

12.1 Datele personale puse la dispozitie de catre Operator prelucrate in temeiul acestui contract sunt:
12.1 (1) Pentru serviciul Cassa.ro – datele personale sunt cele care apar pe documente, cum ar fi: Nume, prenume emitent document si date de identificare ale acestuia, email, telefon iar in cazul in care se emite documentul catre un client persoana fizica: nume, prenume, adresa completa, si in functie de dorinta Operatorului – cont bancar, CNP. De asemenea Operatorul poate adauga si alte date personale suplimentare in mod direct in facturile emise, pe care Imputernicitul nu are cum sa le prevada.
12.1 (2) Pentru serviciul Cassa.ro – configurare transmitere email-uri catre clienti, datele sunt – email utilizator si parola prin care se transmit email-urile, ca si adresele de email catre care se trimit facturile.

XIII. DECLARATII PUBLICE

13.1 Pe durata contractului, partile nu vor face nici un fel de declaratii publice, fara a obtine in prealabil acordul scris din partea reprezentantului legal al celeilalte parti, cu privire la afacerile sau politica acestora.

XIV. FORTA MAJORA

14.1 Niciuna  dintre  partile  contractante  nu  raspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/si  de 
executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.
14.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
14.3 Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

15.1 In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze mediatorilor sau instantelor judecatoresti competente.

XVI. CLAUZE FINALE

16.1 Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului contract si acestea sunt acceptate in mod expres prin semnarea contractului, orice intelegere anterioara neproducand efecte juridice intre acestea.
16.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
16.3 Orice modificare cu privire la datele de contact ( telefon sau e-mail), adresa sau cont bancar, se vor face in termen de 48 de ore de la producerea modificarii.
16.4 Nulitatea unei clauze a prezentului contract nu afecteaza validarea celorlalte.
16.5 Prezentul contract a fost incheiat si se executa cu respectarea prevederilor legislatiei romane in vigoare.
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 
SC CASSA DIGITAL SOFTWARE SRL
Prestatorul colectează de la Client informațiile pe care acesta le furnizează pentru: (i) a crea contul de utilizator care pot include dar nu se limiteză la nume, email, număr de telefon, adresă, nume de utilizator și parolă, cont bancar, număr de identificare Registrul Comerțului, cod unic de identificare; (ii) informații furnizate de Client în vederea prestării serviciilor incluzând fără a se limita la date de facturare, date privind personalul Clientului etc; (iii) informații în legătura cu prestarea serviciilor obținute din date publice și/sau surse terțe. Prestatorul colectează informații privind utilizarea serviciilor de către Client, incluzând dar fără a se limita la tipul de servicii solicitate de Client, data si intervalul de timp în care aceste servicii au fost prestate. Prestatorul colectează informații privind modalitatea de interacțiune a Clientului cu serviciile, preferințele manifestate precum și setările alese în legătură cu serviciile. În anumite cazuri, Prestatorul poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum și alte tehnologii având funcții similare care permit crearea și menținerea unei identificării unice. Prestatorul poate colecta informații privind dispozitivele Clientului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare și versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fișiere și versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP) etc. Informațiile colectate sunt prelucrate de către Prestator în scopul prestării serviciilor. Prestatorul folosește aceste informații și pentru a asigura siguranța utilizatorilor și a dispozitivelor acestora, asistență Clienți dar și pentru dezvoltarea serviciilor curente. Prestatorul nu dezvăluie către terțe părți informațiile pentru a fi utilizate în scopuri de marketing. Prestatorul este autorizat să utilizeze informațiile colectate în cadrul oricărei investigații/demers judiciar care are legatură cu utilizarea de către Client a serviciilor precum și în orice alte cazuri în care utilizarea acestora este permisă în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Informatii Confidentiale Informaţii confidenţiale – Părțile convin să folosească informaţiile confidenţiale ale celeilalte Părţi exclusiv în legătură cu serviciile şi să nu le divulge fără aprobare prealabilă scrisă, cu excepţia următoarelor cazuri: i) când acest lucru este obligatoriu în baza legii sau reglementărilor specifice sau când se solicită de către un organism profesional; ii) consilierilor cu care Părțile lucrează. Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale unor subcontractanți sau prestatori de servicii cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate, precum și consultanților Clientului care sunt implicați în problema respectivă. Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite în legătură cu contractul își va păstra valabilitatea trei ani după primirea acestor informații. Cele de mai sus nu se aplică informațiilor care (i) sunt disponibile publicului, sau (ii) au fost primite de la cineva care nu are obligații de confidențialitate în legătură cu acestea, sau (iii) erau deja cunoscute de Partea care primește aceste informații.