Politică de confidențialitate

I. INTRODUCERE

Această Politică de confidențialitate are rolul de a enunța scopurile prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului www.cassa.ro („Website-ul”) și al aplicației informatice de facturare, gestionare și administrare de documente financiar-contabile sau administrative CASSA („Aplicația”), conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), al Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și al Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.Prezenta Politică de confidențialitate se completează cu Termenii și condițiile disponibile pe Website și în Aplicație, iar termenii definiți în cuprinsul Termenilor și condițiilor au același înțeles și în cadrul Politicii de confidențialitate.Această Politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale vizitatorilor Website-ului, ale reprezentanților Utilizatorilor (persoane juridice), ale Utilizatorilor (persoane fizice), ale reprezentanților furnizorilor (persoane juridice), ale furnizorilor (persoane fizice), ale angajaților autorităților publice și ale participanților la evenimente, conferințe, târguri.

Prin intermediul acestei Politici de confidențialitate vă vom informa cu privire la:
✓ Ce date cu caracter personal prelucrăm;
✓ În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării;
✓ Pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
✓ Dacă există destinatari către care sunt transmise datele cu caracter personal;
✓ Dacă intenționăm să transferăm datele cu caracter personal către o țară terță sau organizațieinternațională (din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European);
✓ Dacă luăm decizii automate sau facem profilări;
✓ Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.    

II. DATE DESPRE OPERATOR

Societatea CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L, (denumită în continuare „CASSA”), cu sediul social în București, Sector 2, Cal. Moșilor, nr. 158, parter, modul P193, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10442/2019, cod fiscal 41497978, reprezentată legal prin Dl. Fugaru Dumitru Cornel și Dl. Teodoroiu Daniel, în calitate de administratori, e-mail [email protected], în calitatea de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.    

III. PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONALA. ALE VIZITATORILOR WEBSITE-ULUI ȘI ALE UTILIZATORULUI (PERSOANĂ FIZICĂ) SAU ALE REPREZENTANTULUI UTILIZATORULUI (PERSOANĂ JURIDICĂ)

1. Datele prelucrate automat în timpul vizitării Website-ului
Navigatorul dumneavoastră (browser-ul) transmite automat, de fiecare dată când accesați Website-ul, date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Aici sunt incluse următoarele date (denumite în cele ce urmează „Datele din fișierele jurnal”):
• informații despre tipul de navigator și versiunea acestuia;
• informații despre sistemul de operare al dispozitivului de pe care accesați Website-ul;
• informații despre furnizorul de servicii de Internet și adresa IP; și
• data și ora accesului.

Datele din fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a Website-ului, al adaptării acestuia și al remedierii prompte a erorilor, în cazul în care acestea apar pe parcursul utilizării Website-ului. În aceste scopuri, prelucrăm aceste date potrivit interesului nostru legitim de a îmbunătăți Website-ul și de a-l păstră într-o formă fără erori.
Într-un format anonimizat, Datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv pentru detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă sau a tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 30 zile și sunt apoi șterse, cu excepția cazului în care stocarea pe o perioadă mai lungă de timp este necesară în scopuri probatorii. În cazuri individuale, Datele din fișierele jurnal pot fi transmise către autoritățile de cercetare.
Totodată, pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta Website-ul la dispozitivul pe care îl folosiți și pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm următoarele date:
• adresa IP;
• identificatori cookies;
• alți identificatori online;
• identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID);
• data și ora accesării website-ului;
• istoricul vizitelor;
• solicitarea web;
• data și ora solicitării/data și ora accesării Website-ului;
• tipul dispozitivului de pe care accesați Website-ul;
• tipul de browser de Internet și limba browser-ului;
• informații despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erori);
• informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră;
• informații despre locul în care vă aflați când accesați Website-ul.
Datele prelucrate în scopul adaptării Website-ului la dispozitivul pe care îl folosiți și la preferințele dumneavoastră sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a vă pune la dispoziție Website-ului adaptat preferințelor și nevoilor dumneavoastră.

2. Datele prelucrate în timpul utilizării Aplicației
Prin solicitarea de ofertă pentru Accesul în Aplicație sau pentru contractarea unui alt Serviciu disponibil în cadrul Aplicației realizată telefonic, pe Website sau în Aplicație, ținând cont de faptul că dumneavoastră acționați în calitate de Utilizator (persoană fizică) sau de reprezentant al Utilizatorului (persoană juridică), în scopul transmiterii ofertei solicitate, vom prelucra următoarele date cu caracter personal completate de către dumneavoastră:
• nume și prenume;
• adresa de e-mail;
• număr de telefon.
Atunci când veți avea Acces în Aplicație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
• crearea și administrarea Contului de utilizator;
• gestionarea relației dintre Utilizatori și facilitarea comunicării între aceștia;
• gestionarea documentelor încărcate în Aplicație;
• menținerea evidenței documentelor încărcate în Aplicație;
• gestionarea Comenzilor plasate;
• emiterea facturii și înregistrarea plății;
• generare facturi și proforme în Aplicație;
• furnizarea serviciilor comandate;
• realizarea mentenanței Contului;
• îmbunătățirea serviciilor oferite;
• diagnosticarea și remediere problemelor tehnice;
• îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații fiscale);
• constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
• prevenirea fraudelor.
Pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior în legătură cu accesul în Aplicație, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
• nume și prenume;
• poziția în cadrul companiei pe care o reprezentați (Utilizatorului);
• opinii;
• date despre factură și plată;
• adresa;
• contul IBAN;
• date legate de card (Nume titular, număr card, cod CVV, data expirării).

În situația în care dumneavoastră acționați în calitate de reprezentant al Utilizatorului (persoană juridică), ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a gestiona relațiile de afaceri Utilizatorul pe care îl reprezentați și pe îndeplinirea obligațiilor legale.
În situația în care dumneavoastră acționați în calitate de Utilizator (persoană fizică), ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersurile necesare la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului și pe îndeplinirea obligațiilor legale.    

3. Date prelucrate în vederea funcționării în parametri optimi a Website-ului și a AplicațieiPentru a asigura funcționarea Website-ului și a Aplicației și pentru a vă notifica asupra informațiilor care vă privesc în calitate de Utilizator (persoană fizică) sau de reprezentant al Utilizatorului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul transmiterii de mesaje/alerte. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării statisticilor interne privind funcționalitatea Website-ului și a Aplicației.
Vom prelucra următoarele date:
• nume și prenume;
• adresa de e-mail;
• număr de telefon;
• adresa IP;
• date din loguri de acces și utilizare.
Temeiul acestor prelucrări va fi, interesul nostru legitim de a menține aplicație și Website-ul în parametriioptimi de funcționare.

4. Date prelucrate în vederea oferirii unui răspuns la o cerere/sesizare/reclamație
Ne puteți contacta atât prin completarea formularul de contact disponibil pe Website, telefonic sau prin e- mail la adresa [email protected].
Pentru a răspunde cererii/sesizării/reclamației dumneavoastră, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
• nume și prenume;
• adresa de e-mail;
• număr de telefon;
• orice alte date și informații cuprinse în cererea/sesizarea/reclamația pe care ne-o transmiteți.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a răspunde cererilor/sesizărilor/reclamațiilor primite.
După soluționarea solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal vor fi șterse în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.    

5. Comunicare în scop de marketing
Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.
Vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
• nume și prenume; • adresa de e-mail; • număr de telefon.
Dacă și în măsura în care ați consimțit pentru a primi informații în scopuri publicitare (spre exemplu v-ați înscris să primiți newsletter prin e-mail), însă, ulterior nu mai doriți să primiți asemenea informații publicitare, vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați dat în orice moment, care va produce efecte pentru viitor (spre exemplu, vă puteți retrage consimțământul utilizând link-ul de dezabonare inclus în newsletter).

B. ALE REPREZENTANȚILOR FURNIZORILOR    

1. Pentru a putea desfășura relații de afaceri
Pentru a putea începe și menține colaborarea cu furnizorul pe care îl reprezentați, este necesar să prelucrăm anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră în calitate de reprezentant al furnizorului.
În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe interesul nostru legitim de a gestiona relațiile de afaceri cu furnizorii.Pentru îndeplinirea acestui scop, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
• nume și prenume;
• adresa de e-mail;
• număr de telefon.    

2. Soluționarea solicitărilor/cererilor/reclamații
Pentru a putea răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației contractuale cu furnizorul pe care îl reprezentați, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
• nume și prenume;
• adresa de e-mail;
• număr de telefon;
• orice alte date și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.
În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a răspunde solicitărilor/cererilor/reclamațiilor primite.    

C. ALE ANGAJAȚILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Pentru a putea gestiona relația cu autoritățile publice, precum și pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale (cum ar fi depunerea sau ridicarea unor documente, răspunsul la solicitările unor autorități, plata unor contribuții, taxe și altele asemenea), vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de reprezentant al unei instituții publice.
Pentru îndeplinirea acestui scop, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
• nume și prenume;
• calitatea deținută în autoritatea publică din care faceți parte;
• semnătura dumneavoastră (de exemplu, semnătura din registrele de control pe care legea ne obligăsă le ținem).
În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin, respectiv pe interesului nostru legitim de a răspunde solicitărilor primite din parte autorităților publice.    

D. ALE PARTICIPANȚILOR LA EVENIMENTE, CONFEERINȚE, TÂRGURI
Dacă ne vizitați standurile din cadrul evenimentelor, conferințelor sau târgurilor la care participăm, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră (de exemplu pentru discuții și oferte viitoare) sau pentru a păstra legătura cu dumneavoastră.
Datele cu caracter personal pe care ni le puteți furniza cu ocazia evenimentelor, conferințelor sau târgurilor le prelucrăm în interesul nostru legitim de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru a păstra legătura cu dumneavoastră.
La standurile noastre și la evenimentele pe care le organizăm, facem ocazional fotografii și filmări în scopuri de documentare, marketing și mass-media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de pe rețelele de socializare (ex. Facebook sau Instagram) sau pe Website. În acest caz, vă vom indica în mod expres acest lucru prin postarea unui anunț la stand și vă vom solicita acordul pentru realizarea fotografiilor și filmărilor și pentru utilizarea acestora.

III. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Conform legii privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le realizăm:    

1. Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține o confirmare a prelucrării sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, acces la acestea prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal (în cazul în care datele sunt prelucrate).  

2. Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal despre care considerați că sunt incomplete.
Pentru a putea da curs solicitării dumneavoastră, trebuie ca odată cu cererea de rectificare să:
✓ precizați clar datele cu caracter personal în legătură cu care credeți că sunt inexacte sau incomplete;
✓ explicați cum ar trebui rectificate sau completate datele dumneavoastră cu caracter personal; și
✓ furnizați dovezi despre inexactități, acolo unde este cazul.    

3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal
Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar CASSA va da curs solicitării dumneavoastră doar dacă se aplică una din următoarele circumstanțe:
✓ datele cu caracter personal nu mai sunt necesare CASSA pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
✓ inițial ați consimțit la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CASSA, dar v-ați retras consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare;
✓ CASSA a colectat sau prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal;
✓ CASSA are obligația legală de a vă șterge datele;
✓ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu utilizarea Website-ului sau a Aplicației decătre un copil care are vârsta sub 16 ani și pentru care consimțământul pentru prelucrarea datelor nu a fost acordat sau autorizat de către titularul răspunderii părintești asupra acestuia.CASSA poate refuza în totalitate sau parțial ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele circumstanțe:
✓ prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
✓ prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a CASSA (de exemplu, conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale) sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate îninteres public;
✓ prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
✓ prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științificăsau istorică sau în scopuri statistice.  

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică una din următoarele circumstanțe:

✓ contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite CASSA să verifice exactitatea datelor;

✓ prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb

restricționarea utilizării lor;

✓ CASSA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le

solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

✓ vă opuneți prelucrării pentru motive ce țin de situația dumneavoastră particulară, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale CASSA prevalează asupra celor drepturilor

dumneavoastră.

5. Dreptul de a vă opune prelucrării

Aveți dreptul de a vă opune oricând, din motive ce țin de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim al CASSA. În acest caz, CASSA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care CASSA demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri în legătură cu marketingul direct.

Aveți dreptul de a vă opune, din motive ce țin de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, ce excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat CASSA într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără a întâmpina obstacole din partea CASSA, în cazul în care:

✓ prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract încheiat cu CASSA la care dumneavoastră sunteți parte și

✓ prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

7. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv pentru crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

CASSA poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în una dintre următoarele situații:

✓ decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră si CASSA;

✓ decizia este autorizată prin legislația care se aplică CASSA și care prevede măsuri corespunzătoare

pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră;

✓ decizia are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

Cu toate acestea, în prezent, acordăm atenția umană necesară datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru formularea unei cereri în legătură cu unul dintre drepturile menționate mai sus (punctele 1-6), vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]. CASSA nu va percepe nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Vom răspunde cererii dumneavoastră în termen de o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu încă două luni dacă va fi necesar, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor, cu informarea dumneavoastră prealabilă, inclusiv în legătură cu motivele întârzierii.

V. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1.Furnizorul de servicii de plată

Datele cu privire la plăți vor fi transmise către furnizorul de servicii de plată pentru prelucrarea plăților. Dacă

efectuați plata prin platforma Stripe, veți fi redirecționat către site-ul web al https://stripe.com prin intermediul unui link. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile generale, Condițiile de utilizare și Politica de confidențialitatea utilizate pe site-ul https://stripe.com_. Menționăm că datele cu privire la plăți nu sunt

stocate la niciun moment de timp pe serverele CASSA, ci sunt prelucrate și stocate doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau de către o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de

identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii datelor.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul utilizat sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard. Această măsură de siguranță presupune

redirecționarea dumneavoastră în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online.

Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

2. Facebook

Facebook poate primi informația că dumneavoastră ați accesat Website-ul și că, posibil, ați interacționat cu insertul. Activând insertul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi salvate și trimise către Facebook în SUA.

Nu exercităm nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu avem cunoștință de amploarea exactă a colectării datelor, scopului prelucrării sau perioadelor de păstrare a datelor stabilite de Facebook. De asemenea, nu deținem informații nici despre modul în care datele colectate de Facebook pot fi șterse.

Puteți preveni complet încărcarea inserturilor folosind programele de completare (add-ons) pentru navigatorul dumneavoastră, așa-numiții „blocatori de script-uri” (script blockers).

Pentru mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor prin intermediul Facebook, a se vedea https://www.facebook.com/about/privacy.

Pe Website, folosim diferite servicii furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în cele ce urmează „Google”).

Pentru mai multe informații despre Google și Politica Google privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/privacy/ads/.

În cazul în care furnizăm link-uri către site-uri web ale altor organizații, această Politică de confidențialitate nu acoperă modul în care acea organizație prelucrează datele cu caracter personal. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri web pe care le vizitați.

3. Autorități publice

În situația în care se impune, în scopuri limitate de cooperarea cu autoritățile publice și în concordanță cu legile aplicabile, CASSA poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal anumitor autorități publice (de exemplu, autorități fiscale, autorități de aplicare a legii, inclusiv a legii penale).

Menționăm că vom coopera în totalitate cu autoritățile publice în orice investigație care are legătură cu orice conținut sau activitate ilegală pe Website sau Aplicație.

VI. C T TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Stocarea datelor cu caracter personal se face pe servere din România și Germania.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele stabilite sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

VII. REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În funcție de scopul prelucrării, nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, însă, în anumite situații, dacă nu ne oferiți datele cu caracter personal necesare, nu va fi posibil pentru noi să asigurăm accesul și utilizarea Aplicație, respectiv utilizarea Website-ului.

VIII. ACTUALIZĂRI

Dacă în viitor va fi necesar să revizuim această Politică de confidențialitate, vom publica pe Website și în Aplicație politica de confidențialitate revizuită și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a politicii.

IX. CONTACT

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected] și vom face tot posibilul să răspundem în cel mai scurt timp.